Assalamu'alaikum

12 December 2010

Hukum Bulu Kucing

Seperti mana yang kita tahu, kucing adalah salah satu haiwan yang paling rapat dengan manusia bahkan boleh menjadi sahabat yang setia. Tapi mungkin ada sesetengah individu tidak tahu atau masih ragu-ragu tentang hukum bulu kucing.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, bulu kucing yang tertanggal dari tubuh badannya adalah najis. Bukan setakat kucing, tetapi bulu binatang yang tidak halal dimakan akan menjadi najis apabila tertanggal dari tubuh badannya, sama ada semasa hidupnya atau selepas mati. Namun menurut imam Hanafi dan Maliki, ia adalah suci.

Binatang yang Tidak Halal Dimakan Dagingnya

Jika bulu binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing,monyet, musang dan sebagainya terpisah daripada badannya ketika binatang itu masih hidup, maka bulu binatang tersebut adalah najis apatah lagi sesudah binatang tersebut mati. Demikian juga anggota-anggotanya yang lain jika bercerai daripada binatang itu adalah dikira bangkai. ( Mughni al-Muhtaj, Kitab al-Taharah, Bab al-Najasah, jilid 1, halaman 115 )

Hubungannya dengan Solat

Menurut hukum syarak, syarat sah solat itu hendaklah bersih daripada segala najis baik pada pakaian, tubuh badan dan tempat sembahyang. Oleh sebab itu, jika terdapat bulu binatang yang dihukumkan najis pada pakaian atau badan maka sembahyang itu tidak sah kerana menanggung sesuatu yang najis. Kecuali jika bulu yang najis itu sedikit, seperti sehelai atau dua helai, kerana ia dimaafkan. Melainkan bulu anjing atau babi kerana ia tetap najis walaupun hanya sedikit ( Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid 1, halaman 175 )

2 ulasan:

Unknown said...

salam ziarah ke blog ini

FiLLuLLaH said...

wslm...syukran..=)

Post a Comment